วันหยุดศูนย์วีซ่าจีน

ศูนย์วีซ่าจีนประกาศวันหยุดช่วงเทศกาลตรุษจีน ปี 2019