วีซ่าจีน

ประกาศการปรับค่าธรรมเนียมวีซ่าจีน

ศูนย์วีซ่าจีนประกาศวันหยุดช่วงเทศกาลตรุษจีน ปี 2019

ศูนย์วีซ่าจีนประจำกรุงเทพฯจะปิดให้บริการช่วงเทศกาลปีใหม่

Chinese embassy holiday announcement