เอกสารที่ใช้ในการยื่น  วีซ่าจีน

1. หนังสือเดินทาง (Passport) เล่มจริง ที่มีอายุในเล่มคงเหลือมากกว่า 7 เดือนขึ้นไป
และมีหน้าว่างอย่างน้อย  2 หน้า
2. รูปถ่ายสี ขนาด 1 นิ้วครึ่ง จำนวน 2 ใบ โดยมีข้อจำกัดดังนี้

3. สำเนาใบจองตั๋วเครื่อง

4. สำเนาใบจองโรงแรม ที่เมืองจีน

** หมายเหตุ เอกสารนอกเหนือจากนี้ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ของเรา

title china visa

 

 

pic visa

 

true พื้นหลังสีขาวเท่านั้น 

true ใส่เสื้อสีเข้ม (ตัดกับฉาก) ห้ามใส่เสื้อสีขาวและสีอ่อน 

true แต่งกายสุภาพ ห้ามใส่เสื้อแขนกุดหรือคอเว้า 

true ห้ามใส่ชุดในเครื่องแบบ (ชุดข้าราชการ ชุดนักเรียน-นักศึกษา ชุดครุย) 

true ต้องเก็บผมให้เรียบร้อย เอาผมทัดหู ต้องเห็นหูและคิ้วทั้ง 2 ข้างอย่างชัดเจน 

true ห้ามยิ้ม 

true ห้ามใส่แว่นตา และคอนแท็คเลนส์สี 

true ห้ามใส่หมวกและเครื่องประดับ (ต่างหู สร้อยคอ) 

 

กรอกข้อมูลออนไลน์ผ่าน  google form ตามลิงค์นี้  

https://goo.gl/forms/1J1dAbuIrIiD5nq13 เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการกรอกฟอร์ม