บริการรับยื่นวีซ่าเข้าประเทศจีน+

บทความ

  • รูปถ่าย สำหรับการยื่นขอวีซ่าจีน 1. รูปสี พื้นหลังสีขาว ไม่มีขอบ  และถ่ายภาพไว้ไม่เกิน 6 เดือน 2. ให้ใส่เสื้อโทนสีเข้มเท่านั้น ไม่ใส่เสื้อสีขาวถ่ายรูป  และไม่ใส่ชุดในเครื่องแบบถ่ายรูป 3. ขนาดรูปถ่าย 2 นิ้ว 4. ภาพถ่ายต้องชัดเจน ไม่มัว    4.1  ต้องถ่ายภาพให้เห็นใบหูให้ชัดเจน    4.2  ไม่หลับตา…
  • คือ เป็นกลุ่มอาการที่เกิดขึ้นกับคนที่ทำงานในออฟฟิศ เนื่องจากต้องนั่งหน้าคอมพิวเตอร์นานๆ หรือ ทำงานอย่างใด อย่างหนึ่ง ในท่าที่ซ้ำๆ กันเป็นระยะเวลานาน วันนี้มีวิธีการออกกำลังกายเล็กๆ น้อยๆ มาฝาก คนทำงานออฟฟิศ ที่กำลังประสบปัญหา "สะบัคจม"  เกิดอาการปวดเมื่อยล้า ช่วงไหล่ คอ หลัง…
  • วีซ่าฝรั่งเศส เอกสารที่ต้องเตรียม      1. หนังสือเดินทาง ฉบับจริง ที่มีอายุการใช้งาน อย่างน้อย 6 เดือน พร้อมหนังสือเดินทางเล่มเก่า (ถ้ามี)   2.      สำเนาหนังสือเดินทาง  3.    รูปถ่ายสี พื้นหลังขาวเท่านั้น ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ขนาด  กว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม. จำนวน 2 รูป   4.    หลักฐานการเงิน …