บริการรับยื่นวีซ่าเข้าประเทศจีน+

บทความ

 • ท่านสามารถไปทำพาสปอร์ตได้ตามสถานที่ดังต่อไปนี้ ไม่จำเป็นต้องเดินทางไปที่แจ้งวัฒนะที่เดียวแล้ว ใครสะดวกที่ไหน  ก็ไปทำที่นั่น กรุงเทพมหานคร 1. กรมการกงสุล แจ้งวัฒนะ  ที่อยู่ : 123 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทรศัพท์ : 02 203 5000 กด 1 เพื่อติดต่อกรมการกงสุล หรือ CALL CENTER หมายเลข 02…
 • bkkvisa
  "เชื่อใจได้ มั่นใจได้ แน่นอนครับ" ประสบการณ์มากกว่า 15 ปี  วีซ่าโทร 081-859-9954 ... ตั๋วเครื่ิงบินโทร 02-634-1445 Line ID : wachbkk  หรือ @bkkvisa 1.พาสปอร์ตไทยเล่มจริง มีอายุคงเหลือ มากกว่า7เดือน  (เกิดประเทศไทย) 2.รูปถ่ายสี 1.5 นิ้ว 2 รูป ฉากหลังขาว หน้าตรง สุภาพ เรียบร้อย  ชัด ๆ ปัจจุบัน…
 • 10 อันดับพาสปอร์ตที่ทรงอิทธิพลมากที่สุดในโลก ปี 2018                สำนักข่าว ซีเอ็นเอ็น รายงานว่า เว็บไซต์ Henley Passport Index ได้รวบรวมข้อมูลผ่าน เฮนลีย์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ พาสปอร์ต อินเด็กซ์ (Henley & Partners Passport Index) พบว่า หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ญี่ปุ่น…
 • การยื่นขอวีซ่าตั้งถิ่นฐาน (วีซ่าชนิด “ D ”) การขอวีซ่าเพื่อตั้งถิ่นฐาน จะต้องมีเอกสารยืนยันสถานภาพการพำนักถาวรของชาวต่างชาติที่ออกโดยหน่วยงานสันติบาลจีนฉบับจริง (ผู้ยื่นขอสามารถมอบหมายให้ญาติหรือเพื่อนที่อยู่ในประเทศจีน ยื่นขอรับรองการอนุมัติตั้งถิ่นฐานจากหน่วยงานกำกับดูแลการเข้า -…
 • การยื่นขอวีซ่าผ่านแดน (วีซ่าชนิด “ G ”)  ผู้สมัครจำเป็นต้องมีวีซ่าที่มีอายุใช้งานในประเทศหรือภูมิภาคที่เป็นจุดหมายปลายทาง หรือ ประเทศที่สาม พร้อมทั้งแสดงตั๋วเครื่องบินแบบต่อเนื่อง * โดยทั่วไปวีซ่าผ่านแดนมีอายุใช้งาน 3 เดือนและพำนักได้ไม่เกิน 7 วัน…
 • วีซ่าทำงาน / วีซ่าชนิด “ Z ” ต้องมีจดหมายเชิญจากหน่วยงานที่ได้รับมอบอำนาจ หรือ จดหมายยืนยันการเชิญ ที่ออกโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศจีน เอกสารรับรองการตรวจร่างกายชาวต่างชาติ และเอกสารชนิดใดชนิดหนึ่งดังต่อไปนี้: 1. “ใบอนุญาตประกอบอาชีพชาวต่างชาติ” ที่ออกโดยกระทรวงทรัพยากรมนุษย์และประกันสังคม…
 • วีซ่านักเรียน / วีซ่าชนิด “ X ”     เอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่า มีดังต่อไปนี้   -  หนังสือตอบรับเข้าเรียน หรือ แบบฟอร์มขอวีซ่านักเรียนต่างชาติในจีน (JW201 หรือ JW202) ที่ออกโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของจีน ฉบับจริงและสำเนา   การยื่นขอเพื่อศึกษาในระยะสั้นและฝึกงานในระยะไม่เกิน 6 เดือน…
 • วีซ่าท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ / วีซ่าชนิด “ L ” ต้องใช้ใบจองตั๋วเครื่องบินแบบไป-กลับและใบจองโรงแรมที่พักในจีน ตามระยะเวลาที่จะไปพำนักที่ประเทศจีน * เจ้าหน้าที่สถานกงสุลจะพิจารณาอนุมัติวีซ่าที่มีระยะการใช้งาน ระยะเวลาพำนักและจำนวนครั้งในการเข้า-ออกประเทศที่แตกต่างกันไป ตามรายละเอียดของผู้ร้องขอ CR: …
 • สวัสดีคะ   วันนี้มาทำความรู้จักประเภทวีซ่าจีนกันดีกว่าคะ  วีซ่าจีนมีกี่ประเภท อะไรบ้าง และแต่ละประเภทวีซ่าต้องมีเอกสารอะไรบ้าง 1.   วีซ่าธุรกิจ / วีซ่าชนิด “ F ” การยื่นขอวีซ่าธุรกิจ จำเป็นต้องมีเอกสารเชิญอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งอาจจะเป็น  - จดหมายเชิญที่ออกโดยรัฐบาลท้องถิ่น - บริษัท…
 • วีซ่านิวซีแลนด์   เอกสารที่ต้องใช้   1.    พาสปอร์ตเล่มจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด 2.    รูปถ่าย หน้าตรง ภาพสี ฉากหลังสีขาว ขนาด 45 X 35 cm จำนวน 2 รูป  ไม่เกิน 6เดือน (เขียนชื่อ นามสกุลไว้ด้านหลัง) 3.       หนังสือรับรองการทำงาน ภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ระบุตำแหน่ง / เงินเดือน /  วันเดือนปีเริ่มงาน…