บริการรับยื่นวีซ่าเข้าประเทศจีน+

บทความ

 • Malaysia, Tax, Tourist Tax at Malaysia
  มาเลเซีย  ประกาศใช้ “ภาษีท่องเที่ยว” เก็บเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาติ! 10 ริงกิตต่อคืน                  นายนาซรี อาซิส รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและท่องเที่ยวของมาเลเซีย เปิดเผยว่า อัตราภาษีท่องเที่ยวใหม่ จะประกาศบังคับใช้ในวันที่ 1 สิงหาคมนี้ โดยเป็นการจัดเก็บในอัตราคงที่ 10 ริงกิต หรือราว 3…
 • วีซ่าเยอรมัน, germany visa, schengen visa
            ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2562 สถานเอกอัครราชทูตฯได้มอบหมายให้บริษัท VFS Global ทำการรับคำร้องขอวีซ่าเชงเกนแทน . ในส่วนของดำเนินการคำร้องด้านอื่นๆนั้น ยังคงกระทำโดยสถานทูตต่อไปเช่นเดิม บริษัท VFS Global ได้ดำเนินการในประเทศไทยตั้งแต่ปีพ.ศ.2548…
 • USA visa
    มีผลแล้ว! ขอวีซ่าอเมริกาต้องแจงบัญชีโซเชียลมีเดียด้วย            ใบสมัครยื่นขอวีซ่าเข้าสหรัฐอเมริการูปแบบใหม่ได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว ตอนนี้กระทรวงต่างประเทศสหรัฐฯ กำหนดให้ผู้ที่จะขอวีซ่าเดินทางเข้าสหรัฐอเมริกาเกือบทุกคนต้องแสดงบัญชีโซเชียลมีเดีย อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์ที่ตนเองใช้ในช่วง…
 • วันหยุดจีนเดือนมิถุนายน
  ประกาศวันหยุดประจำเดือนมิถุนายน 2562 สำนักงานฝ่ายกงสุล สถานทูตจีนจะปิดทำการในวันที่ 3 มิถุนายน 2562 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษพระบรมราชินี   และวันที่ 7 มิถุนายน 2562 เนื่องในวันไหว้บะจ่าง                  
 • รับรองเอกสารที่สถานทูตจีน
  การรับรองเอกสารโดยสถานทูตจีนประจำประเทศไทย รับรองอะไรบ้าง            สถานฑูตจีนประจำประเทศไทยทำหนังสือรับรอง - ที่อยู่ - ความเป็นโสด - การมีชีวิตอยู่ - ชื่อสกุล - สำเนาหนังสือเดินทาง - ทำหนังสือรับรองลายเซ็นในหนังสือมอบอำนาจถูกต้องตาม ความจริงได้ให้กับชาวจีนที่อยู่ในประเทศไทย เช่น…
 • จีน, ศูนย์ยื่นวีซ่าจีน
  ย้ำอีกครั้งกับวันหยุดประจำเดือนพฤษภาคม 2562 ศูนย์ยื่นวีซ่าจีน ประจำกรุงเทพฯ จะปิดทำการในเดือน พฤษภาคม 2562 วันที่ 20 พฤษภาคม 2562 เนื่องในวันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา ทางศูนย์ยื่นวีซ่าจีน ขอแจ้งว่าก่อนและหลังวันหยุดจะมีผู้มาใช้บริการเป็นจำนวนมาก อาจทำให้เสียเวลาของท่าน…
 • NZ
  รัฐบาลนิวซีแลนด์ประกาศให้เวลา 2 ปี สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากเหตุการณ์สังหารหมู่ ที่มัสยิด 2 แห่งของเมืองไครสต์เชิร์ช ในการยื่นขอวีซ่าอยู่อาศัยถาวรในนิวซีแลนด์ แถลงการณ์ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนิวซีแลนด์ เมื่อวันพุธ กล่าวว่า รัฐบาลตัดสินใจออกวีซ่าพิเศษ…
 • ประกาศวันหยุดศุนย์จีน
    ศูนย์ยื่นวีซ่าจีน ประจำกรุงเทพฯ จะปิดทำการในเดือน พฤษภาคม 2562  ตามวันดังนี้ วันที่ 1-3 พฤษภาคม 2562   เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ วันที่ 6 พฤษภาคา 2562  เนื่องในวันพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร วันที่ 20 พฤษภาคม 2562…
 • BKK
  "เชื่อใจได้ มั่นใจได้ แน่นอนครับ" ประสบการณ์มากกว่า 15 ปี  วีซ่าโทร 089-500-3044 / 098-863-3591 ... ตั๋วเครื่องบินโทร 02-634-1445 Line ID : 089-500-3044 1.พาสปอร์ตไทยเล่มจริง มีอายุคงเหลือ มากกว่า7เดือน  (เกิดประเทศไทย) 2.รูปถ่ายสี 1.5 นิ้ว 2 รูป ฉากหลังขาว หน้าตรง สุภาพ เรียบร้อย  ชัด ๆ…
 • ประกาศวันหยุด / Holiday Notice ศูนย์ยื่นวีซ่าจีนประจำกรุงเทพฯ จะปิดให้บริการในเดือนเมษายน ปี 2562 ตามวันดังนี้ วันที่ 5 เมษายน 2562               หยุด เนื่องจากวันเชงเม้ง วันที่ 8 เมษายน 2562               หยุดชดเชย วันจักรี วันที่ 12-16 เมษายน 2562        หยุด เนื่องจากเทศกาลสงกรานต์…