เรื่องน่ารู้ของสีพาสปอร์ตในประเทศไทย

เรื่องน่ารู้ของสีพาสปอร์ตในประเทศไทย

เรื่องน่ารู้ของ สีพาสปอร์ตในไทยมีสีอะไรบ้าง

 

พาสปอร์ตไทย จะถูกเเบ่งออกเป็น ประเภทด้วยกัน คือ

ประเภทที่ 1     หนังสือเดินทางที่มีหน้าปกเป็นสีเเดงเลือดหมู จะเป็นหนังสือเดินทางที่ทางกระทรวงต่างประเทศ ออกให้กับบุคคลธรรมดา โดยมีอายุของหนังสือเดินทางไม่เกิน ปี

ประเภทที่ 2     หนังสือเดินทางที่มีหน้าปกเป็นสีน้ำเงินเข้ม จะเป็นหนังสือเดินทางที่ออกให้ข้าราชการ สมาชิกรัฐสภา ที่จำเป็นต้องเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ รวมถึงบุคคลอื่นใดที่เดินทางไปทำประโยชน์ทางราชการ ตามที่กระทรวงต่างประเทศกำหนด โดยหนังสือเดินทางประเภทนี้จะมีอายุไม่เกิน ปี

ประเภทที่ 3     หนังสือเดินทางที่มีหน้าปกเป็นสีเเดงสด หนังสือเดินทางประเภทนี้จะออกให้เฉพาะเชื้อพระวงศ์ องคมนตรี ประธานเเละรองประธานผู้เเทนราษฏร เเละวุฒิสภา ประธานเเละรองประธานศาลฏีกา ประธานศาลอุทธณ์ ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด อดีตนายก อดีตรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เเละผู้บัญชาการเหล่าทัพ รวมถึงบุคคลอื่นในที่เผยเเพร่ชื่อเสียงเกียรติคุณของประเทศไทย โดยหนังสือเดินทางประเภทนี้มีอายุไม่เกิน ปีเเละไม่สามารถต่ออายุเพิ่มได้

ประเภทที่ 4     หนังสือเดินทางที่มีหน้าปกเป็นสีเขียว คือ หนังสือเดินทางชั่วคราว

หนังสือเดินทางชั่วคราว อายุ ปี จะออกให้ในกรณีที่คนไทยทำหนังสือเดินทางสูญหายหรือหมดอายุ และมีความจำเป็นเร่งด่วนจะต้องเดินทางไปต่างประเทศ โดยไม่อาจรอการออกหนังสือเดินทาง E-Passport ได้ อย่างไรก็ดี หนังสือเดินทางชั่วคราวมีข้อจำกัดคือ ไม่มี machine readable bar code ซึ่งหากนำไปขอวีซ่า บางประเทศอาจไม่ยอมรับ

นอกจากนี้ ยังมีอีก ประเภทพิเศษ คือ

·หนังสือเดินทางพระ           ออกให้สำหรับพระภิกษุและสามเณรที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปต่างประเทศตามนัยระเบียบมหาเถรสมาคม

·หนังสือเดินทางเพื่อไปประกอบพิธีฮัจญ์    ออกให้ชาวมุสลิมที่ต้องการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ หนังสือเดินทางประเภทนี้จะมีอายุ ปีเท่านั้น

 

 

CR: ที่มา www.tg191.com , Wiki pedia / หนังสือเดินทางไทย 

CR: Bridgthside.com

ข้อมูล http://ced.sci.psu.ac.th/km/km/experience-km/passport