ศูนย์วีซ่าจีนประกาศวันหยุดช่วงเทศกาลตรุษจีน ปี 2019

วันหยุดศูนย์วีซ่าจีน, วันตรุษจีน, วีซ่าจีน

 

ศูนย์วีซ่าจีนประจำกรุงเทพฯ จะปิดให้บริการในช่วงเทศกาลตรุษจีน

ตั้งแต่วันที่ 4 - 8 กุมภาพันธ์ 2562 ทางศูนย์ฯ ขอแจ้งให้ทราบว่าเนื่องจากเป็นวันหยุดยาว ทำให้ก่อนและหลังวันหยุดจะมีผู้มาใช้บริการค่อนข้างมาก เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา ท่านสามารถใช้บริการล่วงหน้า หรือ หลีกเลี่ยงช่วงเวลาดังกล่าว ทั้งนี้กำหนดวันรับเล่มจะล่าช้ากว่าปกติ

 

ประกาศจากทางศูนย์วีซ่าจีน 2562