วันที่ 20 พฤษภาคม 2562 หยุดชดเชยวันวิสาขบูชา

China visa, วีซ่าจีน

ย้ำอีกครั้งกับวันหยุดประจำเดือนพฤษภาคม 2562

ศูนย์ยื่นวีซ่าจีน ประจำกรุงเทพฯ จะปิดทำการในเดือน พฤษภาคม 2562

วันที่ 20 พฤษภาคม 2562 เนื่องในวันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา

ทางศูนย์ยื่นวีซ่าจีน ขอแจ้งว่าก่อนและหลังวันหยุดจะมีผู้มาใช้บริการเป็นจำนวนมาก อาจทำให้เสียเวลาของท่าน ท่านสามารถมาใช้บริการล่วงหน้า หรือ ควรหลีกเลี่ยงในช่วงเวลาดังกล่าว  ทั้งนี้กำหนดวันนัดรับเล่มจะล่าช้ากว่าปกติ