มาเลเซีย ประกาศใช้ “ภาษีท่องเที่ยว” เก็บเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาติ! 10 ริงกิตต่อคืน

Malaysia

มาเลเซีย  ประกาศใช้ภาษีท่องเที่ยว

เก็บเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาติ! 10 ริงกิตต่อคืน

                 นายนาซรี อาซิส รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและท่องเที่ยวของมาเลเซีย เปิดเผยว่า อัตราภาษีท่องเที่ยวใหม่ จะประกาศบังคับใช้ในวันที่ 1 สิงหาคมนี้ โดยเป็นการจัดเก็บในอัตราคงที่ 10 ริงกิต หรือราว 3.19 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อการเช่าห้องพัก 1 คืน ยกเว้นโฮมสเตย์ และที่พักแบบกัมปง หรือหมู่บ้านคนท้องถิ่น ที่ลงทะเบียนไว้กับรัฐบาล รวมถึงที่พักที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์อื่นๆ นอกจากนี้ยังยกเว้นที่พักที่มีจำนวนห้องพักน้อยกว่า 20 ห้องด้วยเช่นกัน

https://ads5.matichon.co.th/www/delivery/lg.php?bannerid=0&campaignid=0&zoneid=49&loc=https%3A%2F%2Fwww.prachachat.net%2Faseanaec%2Fnews-11450&referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F&cb=f75fff73c8               “ภาษีท่องเที่ยวอัตราใหม่นี้จะเรียกเก็บเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาติเท่านั้น ขณะที่รัฐบาลมาเลเซียจะยกเว้นภาษีให้กับนักท่องเที่ยวท้องถิ่น โดยอัตราใหม่นี้จะครอบคลุมตั้งแต่โรงแรมระดับ 0-5 ดาว”

                โดยก่อนหน้านี้ จะเป็นการเสนอวิธีการจัดเก็บภาษีท่องเที่ยวด้วยการใช้วิธีการพิจารณาจากระดับโรงแรมในการเข้าพัก โดยมีอัตราอยู่ที่ 2-20 ริงกิต ขณะที่นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย รัฐบาลได้เก็บในอัตราเดียวกัน แต่ว่าพิจารณาจากนักท่องเที่ยวกลุ่มที่เข้าพักโรงแรมในระดับ 3 ดาวเป็นต้นไป

               ทั้งนี้ รัฐบาลคาดการณ์ว่า ภาษีท่องเที่ยวอัตราใหม่นี้จะช่วยเพิ่มรายได้ให้กับประเทศได้ราว 655 ล้านริงกิต หรือประมาณ 153.179 ดอลลาร์สหรัฐฯ

 

ที่มา  วันที่ 27 July 2017 - 13:15 น.

ข้อมูล : https://www.prachachat.net/aseanaec/news-11450

รูปภาพ: www.google.com