มหัศจรรย์แผ่นดินจีน

China, Beijing city

ประเทศจีน มีพรมแดนติดกับ 15 ประเทศ (นับตามเข็มนาฬิกา) ได้แก่ เวียดนาม, ลาว, พม่า, อินเดีย, ภูฎาน, สิกขิม, เนปาล, ปากีสถาน, อัฟกานิสถาน, ทาจิกิสถาน, คีร์กีซสถาน, คาซัคสถาน, รัสเซีย, มองโกเลีย และเกาหลีเหนือ ประเทศจีนยังเป็นประเทศที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาล เป็นประเทศที่มีประชากรหนาแน่นประเทศหนึ่งของโลก ดังนั้นจีนจึงมีความหลากหลายทางภาษา และวัฒนธรรม

 

ปักกิ่ง เป็นเมืองเก่าแก่ และเป็นเมืองหลวงยาวนานกว่า 700 ปี เช่น สิ่งปลูกสร้างโบราณสถานต่างๆ วัดวาอาราม พิพิธภัณฑ์ และสวนสาธารณะต่างๆ อีกทั้งปักกิ่งยังเป็นที่รวบรวมคนหลากหลายเชื้อชาติ, ศาสนา และวัฒนธรรม ปัจจุบันรัฐบาลได้พัฒนาปักกิ่งให้เป็นเมืองสมัยใหม่ มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

1. กำแพงเมืองจีน - หรือเรียกเป็นชื่อจีนว่า " ฉางเฉิน" เป็นกำแพงที่กั้นเมืองและกั้นประเทศทั้งประเทศจีน มีความยาวครอบคลุมเนื้อที่ทั้งหมด 7 มณฑล

2. จตุรัสเทียนอันเหมิน - เป็นจตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นสัญลักษณ์ของจีนใหม่ และเป็นสัญลักษณ์ของกรุงปักกิ่ง

3. พระราชวังต้องห้าม -  หรือพระราชวังกู้กุง มีอาณาบริเวณกว้างใหญ่มาก มีคลองน้ำล้อมรอบ แต่ละด้านความยาวเกือบ 4 กิโลเมตร 

 

เซี่ยงไฮ้ เป็นเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากมาย และเป็นศูนย์กลางของวัฒนธรรมและการออกแบบปัจจุบัน เซี่ยงไฮ้เป็นแหล่งศูนย์การค้าและการเงินในประเทศจีน ถือเป็นที่เชิดหน้าชูตาของคนจีนอีกที่หนึ่ง

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

1. ถนนหนานจิง หรือ นานจิงลู่ เป็นย่านช้อปปิ้งเก่าแก่ที่สุดของเซี่ยงไฮ้ และเป็นถนนช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงติดอันดับโลก มีสินค้าแบรนด์เนมจากทั่วโลก

 

มาเก๊า เป็นดินแดนแห่งการพนัน และคาสิโน นอกจากนั้นยังมีภาพความงามแห่งศิลปวัฒนธรรมของโลกตะวันออกและตะวันตกให้ได้ชื่นชมอีกด้วย

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

1. เดอะเวเนเชี่ยนมาเก๊า - เป็นชื่อโรงแรมหรู มีห้องพักรับรองหลายพันห้อง มีห้องคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ มีบ่อนคาสิโน มีแหล่งช้อปปิ้งระดับโลกรวมอยู่ในที่เดียวกัน และยังมีเรือกอนโดลาบริการสำหรับผู้ที่ต้องการล่องเรือในบรรยากาศเวนิสจำลอง ด้วย

2. ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล หมายถึง ฟาซาดด้านหน้าของโบสถ์มาร์แตร์ เดอี ที่สร้างระหว่าง ค.ศ. 1602-1640 แตโดนไฟไหม้ในปี 1835 ทำให้วิทยาลัยเซนต์ปอลที่ติดกับโบสถ์ก็กลายเป็นซากด้วย

ฮ่องกง เป็นประตูที่เปิดไปสู่ประเทศจีน เสน่ห์ของสถานที่ท่องเที่ยว ที่พัก อาหาร และแหล่งช้อปปิ้ง ที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาแวะเวียนได้เสมอ

 

 

 

 

CR: Guide Book season 2011  KS&S Travel Service Co.,Ltd.