ประกาศวันหยุดสถานทูตจีน ประจำเดือนมกราคม 2563

วันหยุดประจำเดือนมกราคม 63, ศูนย์ยื่นวีซ่าจีน

 

ศูนย์ยื่นวีซ่าจีนประจำกรุงเทพฯ จะปิดให้บริการในเดือนมกราคม 2563 ตามวันดังนี้

 

วันที่ 24-30 มกราคม 2563            เนื่องในเทศกาลตรุษจีน

 

หมายเหตุ

วันที่ 23 มกราคม 2563                 จะปิดรับยื่นวีซ่า ในเวลา 12.00 น.

 

 

 

ทางศูนย์ยื่นวีซ่าจีน ขอแจ้งว่าก่อนและหลังวันหยุดจะมีผู้มาใช้บริการเป็นจำนวนมาก อาจทำให้เสียเวลาของท่าน ท่านสามารถมาใช้บริการล่วงหน้า หรือ ควรหลีกเลี่ยงในช่วงเวลาดังกล่าว  ทั้งนี้กำหนดวันนัดรับเล่มจะล่าช้ากว่าปกติ