ประกาศวันหยุดสถานทูตจีน ประจำเดือนกรกฎาคม 2562

China Embassy holidays in July 2019

 

ศูนย์ยื่นวีซ่าจีนประจำกรุงเทพฯ จะปิดให้บริการในเดือนกรกฎาคม 2562 ตามวันดังนี้

วันที่ 16 กรกฎาคม 2562 เนื่องในวันอาสาฬหบูชา

 

วันที่ 17 กรกฎาคม 2562 เนื่องในวันเข้าพรรษา

 

วันที่ 29 กรกฎาคม 2562 

                                   ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

                                   มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร

ทางศูนย์ยื่นวีซ่าจีน ขอแจ้งว่าก่อนและหลังวันหยุดจะมีผู้มาใช้บริการเป็นจำนวนมาก อาจทำให้เสียเวลาของท่าน ท่านสามารถมาใช้บริการล่วงหน้า หรือ ควรหลีกเลี่ยงในช่วงเวลาดังกล่าว  ทั้งนี้กำหนดวันนัดรับเล่มจะล่าช้ากว่าปกติ 

 

CR: ศูนย์ยื่นวีซ่าจีนประจำกรุงเทพฯ