บริการยื่นวีซ่าจีน มั่นใจ BKK

บริการยื่นวีซ่าจีน มั่นใจ BKK


"เชื่อใจได้ มั่นใจได้ แน่นอนครับ" ประสบการณ์มากกว่า 15 ปี  
วีซ่าโทร 081-859-9954  ตั๋วเครื่องบินโทร 02-634-1445


บริการดี มีพนักงาน ติดต่อสื่อสาร  อยากได้เส้นทางไหน เมืองไหน  ยินดีจองให้เต็มที่ สนใจ ทักมา โทรมา 
 

ประเภทวีซ่าเข้าจีน 

  • เข้าได้ 1ครั้ง 5 วันทำการ 2,000 
  • เข้าได้ 1 ครั้ง 3 วันทำการ 3,500 ด่วน
  • เข้าได้ 2 ครั้ง 5 วันทำการ 3,500
  • เข้าได้ 2 ครั้ง 3 วันทำการ 4,500 ด่วน

 **เงื่อนไขเป็นไปตามสถานฑูตเท่านั้น  ผลวีซ่าสถานฑูตเป็นผู้กำหนด

 

เอกสารที่จำเป็นในการทำวีซ่า 

  1. พาสปอร์ตไทยเล่มจริง มีอายุคงเหลือ มากกว่า7เดือน (เกิดประเทศไทย)
  2. รูปถ่ายสี 1.5 นิ้ว 2 รูป ฉากหลังขาว หน้าตรง สุภาพ เรียบร้อย ชัด ๆ ปัจจุบัน และไม่มีเครื่องประดับใดๆ เช่น ต่างหู หรือ สร้อยคอ ใส่เสื้อสีเข้ม ตามข้อกำหนดสถานทูต  (ไม่ใช้ชุดในเครื่องแบบ)
  3. เขียนที่อยู่ที่บ้านพร้อมเบอร์มือถือของผู้สมัคร 
  4. เขียนชื่อญาติที่ติดต่อได้พร้อมเบอร์มือถือของญาติ
  5. เขียนชื่อที่อยู่ที่ทำงานพร้อมเบอร์โทร (ถ้ามีเด็กขอสูติบัตร ชื่อที่อยู่โรงเรียนพร้อมสำเนาพาสปอรต์คุณแม่คุณพ่อ และสำเนาบัตรประชาชนพ่อแม่คนไทย)

*** ไม่ต้องเสียเวลามารอยื่นทั้งวัน และเสียเวลามารับเล่มอีกวัน
*** เชื่อใจ มั่นใจได้ แน่นอน   

 

บริษัท BKK Airbooking Center มี 2 สาขา รัชดา ซอย 3 / สีลม / พระราม 2
บริษัทเรา
มีใบอนุญาติท่องเที่ยว TTT license เคยมี IATA certificate
ลุกค้ามากมายไว้วางใจเราเพราะ มีพันธมิตรสายการบินและวีซ่าากมายวีซ่าโทร 081-859-9954  ตั๋วเครื่องบินโทร 02-634-1445
Line ID : 0895003044
Email : bkkconfirm@hotmail.com
www.facebook.com/bkkbooking