นิวซีแลนด์ ดินแดนแห่งเมฆยาวสีขาว

NZ, New Zealand

นิวซีแลนด์ คือ ดินแดนแห่งฝูงแกะ และชาวเมารี เป็นประเทศที่มองไปทางไหนก็เป็นธรรมชาติ นิวซีแลนด์จะมีเกาะเหนือ และเกาะใต้ ประเทศนิวซีแลนด์เป็นดินแดนของนกที่มีลักษณะเฉพาะ เพราะปราศจากผู้ล่านกเหล่านี้ โดยสร้างรังอยู่ในโพรงใต้ดิน เช่น นกกีวี (KIWI), นกวีกา (WEEKA), นกเคีย (KEA), รวมทั้งนกกาโป (KAKAPO) เป็นนกที่ไม่มีอันตราย และเป็นนกที่ใหญ่ที่สุดในโลก 

 

นิวซีแลนด์มีสถานที่ที่เป็นมรดกโลกอยู่ 2 แห่ง

1. แห่งแรกอยู่เกาะใต้ - เวสท์แลนด์ (Westland), ฟยอร์ดแลนด์ (Fiordland), และอุทยานแห่งชาติเมาท์คุก (MT. COOK National park)

2. แห่งที่สองอยู่เกาะเหนือ - อุทยานแห่งชาติ (MT. Tongariro)

 

เกาะเหนือ - อ๊อคแลนด์ (Auckland) เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของนิวซีแลนด์ และมีสมญานามว่า " เมืองแห่งการแล่นเรือ" ที่ได้สมญานามนั้น เพราะว่ามีอ่าวจอดเรือที่สมบูรณ์ มีท่าเรือที่มีชื่อเสียงอยู่ 2 แห่ง คือ ท่าเรือไวเตมาทา  และ อ่าวฮาอูรากี ทั้งหมดนี้ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเกาะเหนือ 

 

เกาะใต้ - ไคร์สเชิร์ช (Christchurch) เป็นเมืองใหญ่ลำดับที่ 3 ของนิวซีแลนด์

รองจากอ๊อคแลนด์และเวลลิงตัน เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของเกาะใต้ มีแม่น้ำเอวอน (AVON) ไหลผ่านกลางเมือง

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

1. เมืองไคร์สเชิร์ช - ชมสวนสาธารณะแฮกลีย์, ศาลาว่าการประจำเมือง, ความงามของแม่น้ำเอวอน

2. ฟรานซ์โจเซฟ กลาเซียร์ - ธารน้ำแข็งอยู่ที่เวสต์แลนด์ (Westland National Park), ที่อยู่ในเขตป่าชื้น แห่งเดียวของโลก ชมความมหัศจรรย์ของธารน้ำแข็งที่งดงาม ที่เคลื่อนตัวลงมาอย่างต่อเนื่องตลอดทศวรรษ 

3. ชมทะเลสาบเทคาโป ที่มีน้ำสีเขียวอมฟ้า หรือที่เรียกว่าทะเลสาบสีเทอควอยส์ที่มีความสวยงาม 

4. ทะเลสาบปูคากิ เป็นทะเลสาบที่สวยงามมากจนได้ชื่อว่า Million Dollar View ซึ่งมียอดเขาเม้าท์คุก ซึ่งเป็นเทือกเขาที่สูงถึง 3,753 เมตร เหนือยอดเขามีหิมะ และธารน้ำแข็งปกคลุมตลอดทั้งปี

5. ถ้ำไวโตโม (Waitomo Caves) ถ้ำหนอนเรืองแสง ที่เปล่งแสงระยิบระยับจากตัวหนอนนับล้านๆตัว เป็นปรากฎการณ์ทางธรรมชาติที่หาดูได้ยาก  

 

CR: Guide Book - KS&S Travel Service Co.,Ltd. Season 2011