บทความ

  • คือ เป็นกลุ่มอาการที่เกิดขึ้นกับคนที่ทำงานในออฟฟิศ เนื่องจากต้องนั่งหน้าคอมพิวเตอร์นานๆ หรือ ทำงานอย่างใด อย่างหนึ่ง ในท่าที่ซ้ำๆ กันเป็นระยะเวลานาน วันนี้มีวิธีการออกกำลังกายเล็กๆ น้อยๆ มาฝาก คนทำงานออฟฟิศ ที่กำลังประสบปัญหา "สะบัคจม"  เกิดอาการปวดเมื่อยล้า ช่วงไหล่ คอ หลัง…
  • วีซ่าฝรั่งเศส เอกสารที่ต้องเตรียม      1. หนังสือเดินทาง ฉบับจริง ที่มีอายุการใช้งาน อย่างน้อย 6 เดือน พร้อมหนังสือเดินทางเล่มเก่า (ถ้ามี)   2.      สำเนาหนังสือเดินทาง  3.    รูปถ่ายสี พื้นหลังขาวเท่านั้น ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ขนาด  กว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม. จำนวน 2 รูป   4.    หลักฐานการเงิน …